Overnatting

Milesten i Lutnes

Ved grendehuset Oddheim i Lutnes står Trysil kommunes pilegrimsstein som viser at det er 379 km til Nidaros

I grenda Lutnes kommer leden ned til stedet der Lutåa og Trysilelva møtes. I dette området var det tidligere 52 fangstgroper, 15 groper finnes ennå. Her er det også en minnestein over de første finner som bosette seg her fra 1696 og utover 1700-tallet.

Her er det parkering for dem som vil starte vandringen herfra -og en gapahuk for enkel overnatting for dem som kommer vandrende langs Klarälven gjennom Sverige.

Oddheim ligger vakkert plassert på odden der Trysilelva og Lutuåa møtes og danner et idyllisk kulturlandskap. Plassen er privat og driftes av grendas velforening, Ungdomslaget Samhold.

Oddheim ble skjenket til Ungdomslaget Samhold 1907 og var inntil da, det gamle skolehuset på Lutnes. Den store salen ble påbygd i 1954. I 2016 stod det nyrestaurerte kjøkkenet ferdig.

Oddheim har en trivelig gapahuk med badestrand og en vakker hengebru, alt plassert i et idyllisk uteområde. Her ligger også Dagfinnstua som pilegrimer kan overnatte i.