Kulturminne

Nygårdsvollen

Ligger langs St. Olavsleden
Et minnesmerke er reist på fødestedet til statsminister Johan Nygårdsvold født i 1879

Pilegrimsleden passerer senere igjennom Bakken "sentrum", hvor Nygårdvold gikk sin skolegang i barndomsårene.

Det er tilrettelagt med benker og bålplass like ved.