Kirke

Nordby kirke

Ligger langs Borgleden

Foto: VikenFotoVideo

Den intime trekirken ved den Fredrikshaldske kongevei

Adresse

Nordbyfaret 2, 1407 Vinterbro

Allerede på 1300-tallet nevnes en kirke på Nordby. Det er ukjent hvor den var plassert, men kirkesteder er såpass stedfaste at det er god grunnn til å anta at den lå der hvor kirken fremdeles har sin plass.

Kirken var viet Sankta Margaretha, som var en katolsk skytshelgen for bønder, hushjelper, ammende og barnepiker.

Den første kjente beskrivelsen av kirkebygningen er fra 1688. på 1770-tallet var kirken nær ved å ende sine dager. i 1774 ga nemlig kongen innbyggerne i Drøbak tillatelse til å bygge kirke, betingelsen var at at Nordby kirke måtte rives. Bygdefolket strittet imot, ikke bare én gang, men flere ganger. Slik lyktes de med å redde kirken sin.

På 1820-tallet var Nordby kirke så forfallen, at eieren, premierløytnant Jørgen Brochmann tilbød menigheten å overta kirken, noe den nektet. I 1826 sørget han så for å få oppført en ny kirke, visstnok «både større og skjønnere» enn den gamle. Den ble innviet den 26. oktober det året.

At kirken ble oppført i tre, kommer tydelig til syne i interiøret. De senere årene har den vært igjennom en prosess med endring av fargesettingen innvendig. Den blodrøde fargen som satte en markant signatur på kirkerommet tidligere, ble byttet ut.Det har gitt et dempet og vakkert uttrykk.