Nøkkelsteder

Nidarosdomen

Olav den Helliges gravkirke, Norges nasjonalhelligdom og kroningskirke. Pilegrimens endelige mål gjennom 1000år

Telefon

+47 738 90 800

Adresse

Bispegaten 11, 7012 Tronheim

Nidarosdomens historie nærmer seg 1000 år. Arbeidet på domkirken startet i 1070 og pågikk frem til omtrent 1300. Siden den gang har den vært gjennom flere branner, restaureringer og utvidnigner. Formelt ble ikke kirken ferdigstilt før i 2001.

Frem til reformasjonen i 1537 hadde kirken navnet «Cor Norvegiae», Norges hjerte, men ble også kalt Kristkirken i Nidaros. Selv om kirken var sterkt knyttet til Olav den Hellige, var den ikke viet til ham, men til den hellige Treenighet.

I den norske Grunnloven av 1814 ble det slått fast at Kongeriket Norges regent skal krones i Trondheim. Nidarosdomen ble sist benyttet som kroningskirke i 1906, da Haakon VII ble kronet. Etter at Stortinget avskaffet kroningsseremonien i 1908 har kirken vært brukt til signing av regenten. De norske kronregaliene har vært oppbevart i kirken, og er nå utstilt i Erkebispegården like ved.

Kirken er i dag luthersk domkirke og menighetskirke, i tillegg til arena for konserter og andre arrangement. Kirkens sentrale posisjon i norsk historie og majestetiske fremtredning gjør også at den er Trondheims turistmål nummer én.

Hvordan få gratis inngang i Nidarosdomen!

Som pilegrim kan man få gratis inngang i Nidarosdomen! Alt man trenger å gjøre er å først besøke Nidaros Pilegrimsgård like ved domkirken og registrere seg som pilegrim i pilegrimsmottaket. Her får man Olavsbrevet, de siste stemplene i passet, en hyggelig prat med våre frivillige, og et merke som gir deg gratis inngang i Nidarosdomen sammen med pilegrimspasset.

Sørg for å besøke oss på Nidaros Pilegrimsgård før du går inn i domkirken!

Les mer om hva man kan gjøre i pilegrimsbyen Trondheim!

Pilegrimsbyens Gullmynt, Olavsbrevet og de siste stemplene i passet får du i pilegrimsmottaket ved Nidaros Pilegrimsgård

Program for Pilegrimer 2023

Nidarosdomens åpningstider

Mandag - Fredag: 09:00 - 18:00

Lørdag: 09:00 - 15:00

Søndag: 13:00 - 17:00

Gudstjenester i Nidarosdomen

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og Lørdag:

Pilegrimsgudstjeneste 18:00

Fredag:

Vesper 18:00

Lørdag:

Orgelmeditasjon 13:30

Søndag

Høymesse 11:00

Kveldsmesse 18:00

Orgelkonserter:

Gratis for pilegrimer!

Kl. 18:30 - 28. Juni, 5. Juni, 12. Juli og 19. Juli.