Kulturminne

Munkbetsetra

Ligger langs Østerdalsleden

Foto: Aslaug Haugen

Gammel seter med historie tilbake til pilegrimstrafikken.

Avstand

Ved leden

Munkbtsetra ligger vakkert til i vesthellinga under Rømundfjellet.

Dette var hvilested for pilegrimene også i middelalderen. Her var det bare pilegrimene (som ofte ble kalt munker) som fikk beite hestene sine.