Kirke

Moss kirke

Ligger langs Borgleden

Foto: VikenFotoVideo

Bykirken der det moderne og det gamle spiller på lag.

Adresse

Dronningens gate 24, 1530 Moss

I 2015-2017 gikk Moss kirke gjennom en omfattende rehabilitering innvendig. Resultatet var et moderne kirkerom omgitt av 150 år gamle ærverdige konstruksjoner av tre og tegl. Det er den tredje kjente kirken på samme sted, og stod ferdig 27. september 1861. Dokumenter fra 1300-tallet tyder på at det også stod en kirke her i middelalderen, men den finnes det ingen spor av i dag.

Dagens kirke i teglstein ble innviet 27. november 1861.
Den nygotiske langkirken i tegl med tårnet mot vest ble tegnet av de tyske arkitektene H. Schirmer og A. F. W.von Hanno. Moss Sparebank bevilget 1.500 speciedaler til orgel i kirken. Kirken hadde i sin tid et orgel fra Amund Eriksen i Christiania. I 1917 fikk den et 25 stemmers Jørgensen-orgel, som ser ut til å ha blitt ombygget, utvidet eller restaurert i 1961. Dagens orgel er bygget av Åkerman & Lund i 2004. De to kirkeklokkene er støpt av O. Olsen & Sø i 1858 og 1861 ved Nauen i Tønsberg og ble kjøpt etter den store bybrannen i 1858.

Kirken fikk innlagt gassbelysning i 1873.

Den gjennomgikk en betydelig oppussing i 1929 og ble utsmykket av maleren Enevold Thømt. Glassmaleriene er lagd av Oluf Vold-Thorne og Borgar Hauglid. Døpefonten er fra 1861.

Kirken regnes som en langkirke til tross for at skipet deles i 3 deler av 2 stolperader som bærer galleriene. Murene er utvendig upusset og innvendig pusset og kalket.

Moss kirke er arena for mange kulturelle og samfunnsaktuelle arrangementer. For program, se kirkens nettside. Ved kirken finner du informasjonsskilt med kart over pilegrimsleden.