Kulturminne

Moss by- og industrimuseum

Moss by- og industrimuseum har en unik, historisk beliggenhet i to av de gamle møllebygningene midt i fossen og Møllebyen.

Adresse

Fossen 21, 1530 Moss

Pris

75 kr (voksen) / 30 kr (barn)

Åpent

Åpent tirsdag – fredag kl.11.00-15.00 og søndag kl.12.00-15.00

Avstand

Ved leden

Museet er en del av Stiftelsen Østfoldmuseene og samler, bevarer og dokumenterer Moss bys sosiale, arkitektoniske og industrielle historie, med vekt på tidsskiftene i det 20. århundre. Museets permanente utstillinger omhandler mølleindustri, vannkraft, glassemballasje og papirindustri. Skiftende utstillinger og samtidsdokumentasjon tar opp temaer knyttet til byens bedrifter, foreningsliv og kulturelle aktiviteter.

Museet har to store utstillingssaler og ”Fyrrommet ”- et aktivitetsverksted for barn.