Kirke

St. Hallvardskatedralen i Minneparken

I Minneparken, eller Ruinparken som parken også blir kalt, ligger restene av noen av de viktigste byggene i middelalder-Oslo

Adresse

Ruinparken, St. Hallvards plass, 0192 Oslo

Telefon

+47 221 94 468

Pris

Gratis

Åpent

Hele året. Omvisninger i sommersesongen

Avstand

Ved leden

Parken er en del av middelalderbyen, som strakte seg fra Minneparken mot området der Middelalderparken med kongsgården, Mariakirk-ruinen og vannspeilet ligger. Parken inneholder ruinene av Oslos første domkirke, Hallvardskatedralen, i tillegg til Olavsklosteret og Korskirken.

Halvardskatedralen, bygget tidlig på 1100-tallet, var en romansk basilika med sentralt tårn og tverrskip. Kirken var i bruk til 1660, og de siste rester av bygningen ble revet rundt 1780. Olavsklosteret (dominikanerordenen) ble bygget i 1240, ved ombygging av den tidligere Olavskirken. Klosteret ble bygget om til bispebolig i 1623.

Dagens Oslo bispegård ble bygget i 1884 på den østlige delene av klosterruinen. De vestlige delene ble avdekket i 1950-årene, og klostergården og klostergangen er i dag markert med en pergola. Korskirken var en liten menighetskirke for den nordlige delen av byen. Ruinen viser grunnrisset av kirken, og de nederste deler av sørportalen, og man kan se rester av alterfundamentet, foruten rester av krikegårdsmuren omkring kirkegården som omga kirken.

Minneparken ble offisielt åpnet i 1932. Ruinene av St. Halvardskatedralen var den gangen løftet fram som hovedlattraksjon. På 1960-tallet ble det lagt betonglokk over søndre delen av parken til fordel for veien.

Foto: Helge Høifødt / Wikimedia Commons

Milesteinen - 643 km til Nidaros