Kulturminne

Middelaldersteinkirke på historisk grunn

Middelaldersk steinkirke fra første halvdel av 1200-tallet. I tråd med ny kirkelov i 1860 ble det bestemt å bygge en ny kirke. Den dårlig vedlikeholdte stavkirken på Grinaker (tufter og kirkegårdsmur godt synlig) ble bestemt revet, men det lyktes å beholde Gamle Tingelstad med sitt urørte interiør. Det er fortsatt en menighetskirke og brukes til gudstjenester, dåp og bryllup, særlig i sommertiden. Kirken har aldri hatt kirkegård. Høy og fri beliggenhet på den gamle sagagården Tingelstad.

Avstand

Ved leden

Merk

For omvisning kontakt Hadeland Folkemuseum

Gamle Tingelstad kirke er en liten bygdekirke i stein oppført ca. 1220. Kirken omtales også som St. Petri kirke, etter helgenen den i følge tradisjonen er viet til. Kirken er en av landets få middelalderkirker med originalt interiør fra 1500– og 1600–tallet.

I 1866 ble det innviet er ny Tingelstad kirke, derfor omtales denne middelalderkirken som den gamle. Samtidig som den nye kirken ble innviet, ble den gamle kirken tatt ut av vanlig bruk, og kirken er derfor verken modernisert eller restaurert. Etter at kirken gikk ut av bruk ble det ved kongelig resolusjon gitt tillatelse til å forrette gudstjeneste her to ganger hver sommer.

Prekestolen er datert 1579 og er en av landets eldste prekestoler som fortsatt er i bruk. Et blikkfang i kirkekrommet er det fargerike, kongelige våpenskjoldet som ble malt under Christian lV's regjeringstid (1588 - 1648). Av det middelalderske interiøret er det bevart et gotisk krusifiks fra ca. 1250. I juni 2012 kom det på plass en rekonstruksjon av det middelalderske alterfrontalet fra perioden 1260 - 1290.

Hadeland Folkemuseum tilbyr guidet omvisning i sommersesong.

Kilde: www.kirkesok.no

Foto: kirkesøk.no

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.