Kulturminne

Steinringene på Lundeby

Ligger langs Borgleden

Foto: VikenFotoVideo

Steinringene på Lundeby har vært kjent i lang tid. Helt fra 1500-tallet har mennesker på gjennomreise brukt sirklene av reiste steiner til å orientere seg i landskapet. Kanskje gjorde middelalderens pilegrimer det også?

Hvis du går pilegrimsleden gjennom Råde i retning Trondheim, er Lundeby et av 6 gravfelt langs veien. Råde er en kommune som er rik på kulturminner, og det totale antallet er mye større enn de feltene som ligger langs veien. Lundeby har noen av de tydeligste sirklene, hvor den største har hele 13 reiste steiner. Gravene ble undersøkt i 1869. Hva arkeologene fant kan du lese på skiltet som står på lokaliteten. Hvis du følger stien sørover fra steinringene, kommer du til et stort gravfelt med tydelig markerte rundhauger.