Kirke

Logtun kirke

Ligger langs St. Olavsleden
Logtun kirke er en steinkirke som ligger like ved stedet hvor Frostatinget ble holdt.

Web

https://www.visitfrosta.no/logtun-kirke/

Logtun kirke er en steinkirke som ligger like ved stedet hvor Frostatinget ble holdt. Man tror at både Frostatingets segl og lovbok – Frostatingsloven – har vært oppbevart i en kiste i kirken. Kirken har en spesiell altertavle som ble utskåret i 1652, og malt i 1655.

Ifølge Frostatingsloven var det en kirke her allerede på slutten av 1100-tallet, men den nåværende bygningen er trolig oppført omkring 1500-tallet.

I dag blir kirken brukt til bryllup, konserter og gudstjenester, og er åpen om sommeren for besøkende.