Kulturminne

Lille Re

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Lille Re

Adresse

2335 Stange, Lille Re

Avstand

Nær leden

Gården ligger litt nord for Store Re og nord for husene ser vi en stor gravhaug, 23 m vid og 3,5 m høy. Den går for å være en av de vakreste gravhaugene ved Mjøsa. Antagelig er det en ”høvdinghaug” fra romersk jernalder.

På Lille Re er det nemlig funnet både en bronsespenne og to fingerringer av gull fra romertid (Kr. F. – 400 e. Kr.) samt rester av et praktsverd. Lignende funn fra samme perioden fra andre gårder i Stange, og av hesteutstyr og romerske gjenstander, tyder på at krigere herfra har dratt ned og deltatt i kamper ved romerrikets grenser.