Levanger arboret Staupslia

Ligger langs St. Olavsleden
Levanger arboret ligger i Staupsmarka på Levangernesset. Vegetasjonen består av trær, busker og blomster. Ved å følge de mange fine stiene kan du nyte landskapet, plantene og utsikten.

Du kommer dit ved å gå til Staup og gå videre til arboretet. Du kan også gå vegen forbi Staup helsehus fram til arboretet eller gå opp stiene fra Eidsbotnvegen.

Levanger kommune eier området og arealet er på ca. 100 da.