Kirke

Lesjaverk kirke

Ligger langs Valldalsleden
Egen kirke i 1964

Nettadresse

www.kirken.no/nb-NO/fellesrad/lesja-og-lesjaskog-sokn

E-post

kyrkjekontoret@lesja.kommune.no

Telefon

+47 918 52 144

Postadresse

Postboks 75, 2671 Lesja

Avstand

Ved leden

Åpen

Lesjaverk fikk egen kirke allerede på 1600-tallet. Den ble oppført i 1695 i nærheten av jernverket, som hadde startet opp i årene etter 1660. Jernverksdriften ble avsluttet i 1812 og kirken ble flyttet til Lesjaskog i 1848. Kirkegården sto fortsatt her på Lesjaverk, men etter hvert forfalt den. Fra 1933 ble det holdt gudstjeneste her på 17. mai og det var nok starten på arbeidet for å få en ny kirke til Lesjaverk. Kirkegården ble tatt i bruk igjen og innviet i 1941. I 1950 ble det satt opp et klokketårn, en støpul, med to kirkeklokker og i 1962 startet de med oppføringen av den nye Lesjaverk kirke. Kirken ble vigslet i 1964.

Interiøret i den nye kirken ble laget av lokale håndverkere. Treskjæreren Otto Sveen skar altertavle, prekestol og relieffer. Altertavlen er en stor Kristusfigur, antakelig inspirert av B. Thorvaldsens kjente Kristusfigur fra 1821 som står i Vår Frue kirke i København. Thorvaldsen framstilte Kristus med naglehull i hender og føtter og med et sår i siden. Det er den oppstandne Kristus han ønsker å formidle, og under skulpturen står det en kort tekst: ”Kom til meg”. Ordene sammen med de åpne armene bærer i seg et velkommen til alle som nærmer seg kirken, troen og Kristus.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.