Kirke

Lade kirke

Foto: Panoramio

Lade kirke ligger like sørøst for Korsvika og øst for Ladehammeren. Kirken er del av Lade sogn i Nidaros Domprosti.

Kirke er regnet som en av de eldste steinkirkene i landet. Ingen vet nøyaktig når den ble bygget, men folk begynte å bruke den rundt 1190. På stedet til den nåværende kirken har det antakelig stått to tidligere kirker, en steinkirke og en stavkirke.

Lade kirke er en middelaldersk langkirke med rektangulært skip og nesten kvadratisk, rett avsluttet kor. Murene er bygd av grønnskifer og kleberstein. Over mønet mot vest sitter en åttekantet takrytter fra 1800-tallet. Rundt kirken ligger en nesten sirkelformet kirkegård.

Kirken ligger rett ved tunet til storgården Lade, og har antagelig blitt bygget av stormennene på gården. Altertavlen fra 1709 var en gave fra Ellen Rovert fra nettopp denne gården.

Under krigene med Sverige (1808-09, 1814) og senere under andre verdenskrig (1940-45), ble kirken brukt som matlager. I nærheten av alteret er det hugget inn et hakekors i veggen.