Kulturminne

Kvilstein

Ligger langs Gudbrandsdalsleden

Foto: Toralf Neraas

Omtrent 200 meter etter elva Kvennåa passerer man en kvilesten med inskripsjoner av ulike navn. De fleste er gamle, men i nyere tid har prinsesse Märta Louise og Ari Behn skrevet sine navn inn i steinen. Det gjorde de under pilegrimsvandringen før bryllupet i Nidarosdomen i år 2002. Nå er deres navn borte, noen har slipt dem vekk. Tilbake står en rekke andre navn, og den som har satt ord på kvilsteinens betydning for folk i tidligere tider, er Einar Skjæraasen i diktet; Ved Kvilstein:


Her er Kvilsten' dem kalte.

Her har de gamle satt ned børa

og rette på ryggen som snarest


Her gikk dem og bar tel tun og frå tun - bar sitt.

bar sine inn i verda, ut tur verda - stille

Alt sku beras


Ei stund laut dem stans ved Kvilsten'

sleppe seg nedpå og spytte ut slitet.

Skogen veit hå dom tenkte og drømte om da.

Skogen har gjømt sjela deres


Sterke steg dem opp att etter kvilstønna

og bar - år ut og år inn all si tid,

te tråkket låg der som et lengsels-far

etter dem

- utkast fra guideboka: Pilegrimsleden fra Dovre til Trondheim av Hans Jacob Dahl