Kulturminne

Kristiansten festning

Foto: Trondheim kommune

På en høyde over Bakklandet og Møllenberg ruver dette festningsverket fra 1600-tallet. I dag er er området er populært rekreasjonsområde.

Kristiansten festning ble anlagt i 1682-1684 som et ledd i gjenoppbyggingen etter bybrannen 18. april 1682 etter ordre fra kong Christian V. Hovedtårnet (donjonen) på Kristiansten ligger i direkte forlengelse av Nidarosdomens lengdeakse, ca. 700 meter unna. På 1700-tallet ble Kristiansten utvidet til den form den har i dag.

Karl III Johan besluttet i 1816 at Kristiansten festning skulle legges ned og overlates til "tidens ødeleggelse". Festningens redning ble at det ble bestemt at brannbatteriet skulle holdes i stand. Kanonene skulle varsle byens beboere hvis det oppstod brann.

I forbindelse med Trondheims 1000-årsjubileum i 1997 gjennomgikk festningen en omfattende renovering. Det ble installert flombelysning, og en av festningens kasematter (underjordisk dekningsrom til beskyttelse av soldater, ammunisjon og forsyninger) ble innredet til minnekapell.

Festningsområdet er et flott sted for rekreasjon, grilling, lek og andre aktiviteter.

Åpningstider kan man lese mer om her.