Kulturminne

Korsvika - Granerudsjøen

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Korsvika

Adresse

2123 Bruvoll, Granerudsjøen

Avstand

Ved leden

I sørenden av Granerudsjøen står det en stolpe med KORSVIKA inngravert. Det sies i bygda at det sto mange kors etter pilegrimene her i gammel tid. Disse korsene fungerte som vegvisere for pilegrimer. Her er det rasteplass med benker og bord.