Kirke

Korskirkeruinene i Hamar

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Korskirkeruinene ved Hamarkaupangen

Adresse

Torfinnsgate 12-14

Avstand

Nær leden

Like sør for Domkirkeodden og i gangeavstand ligger restene av korskirken (inngjerdet), som var hospitalkirke for Hamarkaupangen. Kirken ble oppført som hospitalkirke på slutten av 1200-tallet, og omtales i biskop Thorfinns testamente fra 1287 som det Hellige Kors kapell ved hospitalet. Ruinene ble utgravd i 1922 og det ble funnet materialer som teglstein og glass etter glassmalerier. Det antas at hospitalbygningen, som sannsynligvis var oppført i tre, lå ved siden av. Hedmarksmuseet har en egen utstillingsmodell som viser Domkirkeodden og plasseringen av korskirken og andre bygninger i middelalderen. I forbindelse med Hamar bispedømme sitt 850-årsjubileum i år 2003 ble det reist en klokkestøpul ved den gamle ruinen. Den kan dermed også brukes til kirkelige handlinger.