Kulturminne

Kongevegen over Dovrefjell

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Første fjellovergang i Norge som ble tilrettelagt for kjøretøy.

Nettadresse

www.kongevegenoverdovrefjell.no

Avstand

Identisk med Pilegrimsleden store deler av fjellet

Kongevegen over Dovrefjell er Norges første offentlige kjøreveg for hest og vogn. De første kjørevegene i Norge kom ikke før på 1600-tallet. Over Dovrefjell har folk ferdes til fots eller ridd i tusenvis av år, men det vi kaller kongevegen ble først bygget fra slutten av 1600-tallet og gjennom 1700-tallet.

Hva er en kongeveg? En konge må ikke ha reist på vegen for at den skal kalles en kongeveg. En kongeveg er en hovedvei mellom landsdeler og det er en vei som er befalt av kongen. Det kom kongelige forordninger om å heve vegstandarden slik at de egnet seg for voksende næringsvirksomhet, bergverksdrift, post- og militærvesen.

På Kongevegen over Dovrefjell har flere konger reist. De krysset fjellet under sine offisielle Norgesreiser på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Først ute av de dansk-norske kongene var kong Christian V i 1685. Da var vegstandarden så dårlig at han måtte ri. Bare to år etter kom den kongelige forordningen om forbedring. Dermed kunne kong Fredrik IV reise med tohjuls karjol i 1704. Enda lettere var det for kong Christian VI. I 1733 kjørte han kongevegen i firehjulsvogn.

Kongevegen var befalt av kongen, men hvem var det som bygget den? Det var de lokale bøndene som hvert år måtte stille med mannskap og utstyr i et visst antall dager. Slik var det med vedlikeholdet av vegen også. Veien ble delt inn i roder og tre fire gårder hadde ansvar for hver sin rode. I årene 2018-2022 har Kongevegen over Dovrefjell fått et løft med historiske bruer, reparasjon av murer og istandsetting av gamle dreneringssystemer. Pilegrimsleden følger Kongevegen store deler av Dovrefjell, langs veien vil du finne informasjon om Kongevegen over Dovrefjell.

Kongevegen over Dovrefjell er merket med blå kongekrone. Foto Hans-Jacob Dahl
Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.