Kulturminne

Kongebordet

Ligger langs Borgleden

Foto: vikenfotovideo

På Oldtidsveien på Grønliåsen finner du «Kongebordet», som består av to steinheller

Navnet stammer fra nedtegnelsene fra visitasreisen til biskop Jens Nilssøn i 1594.

Ifølge kongesagaene skal kong Sverre ha vært ved dette stedet rundt år 1200. «Kongebordet» var da en bauta. Den ble senere er veltet overende. Underveis er det flere skilt som forteller om Oldtidsveien.