Kulturminne

Kolbu kirke og Molstad kirkested

Kolbu kirke fra 1730 og Molstad kirkested.

Kolbu kirke er en korsformet tømmerkirke som ligger i Kolbu sokn i Toten prosti. Kirken ble bygget i 1730, arkitekten er ikke kjent. Kirken ble restaurert ca. 1870 og 1955. Altertavle malt av C. Brun. Storklokke fra 1855 henger i en klokkestøpul på kirkegården.

Molstad overtok som kirkested etter at kirken på Dyste gård forfalt. En middelalderkirke stod til forfalls tidlig på 1700-tallet ca. 350 meter vest for dagens kirke/Kolbu kirke. Katekismetavlene fra gamle Molstad kirke er overflyttet Kolbu kirke.

Geologisk tilhører Toten Oslofeltet med mange ulike bergarter. Jordunderlaget på Toten er hovedsakelig leirskifer og kalkstein. Her er ingen utprega dalfører, fossende elver eller imponerende fjell. Landskapet er storslått med tallrike gårder, store dyrka areal og en del skog.

Kilde: www.kirkesok.no og www.kulturminnesok.no.

Foto: Mahlum/Wikimedia Commons/Public Domain.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.