Kulturminne

Kjølvegen og Høgkorsa

Fra Brandbu følger Pilegrimsleden Kjølvegen forbi Høgkorsa som er knyttet til kongesagaene til Sverre Sigurdsson og Håkon Håkonsson. Høgkorsa har trolig vært et hvilested⁄bønnested for pilegrimer.

Biskop Jens Nilssøn beskrev i sin visitasreise i 1594 flere kors langs vegen mellom Hadeland og Toten. Korsene skal ha stått der innpå 1800-tallet. Nøyaktig plassering er ikke kjent, men de skal ha stått på "vegens høgeste punkt". Sagn knytter korsene til pilegrimsvandringer til St. Olavs grav i Nidaros. Ved korsene kan pilegrimer ha holdt bønn og hvilt ut etter den tunge oppstigningen.

Vegen her kalles Kjølvegen. Det er flere teorier om opphavet til dette navnet. Kjølvegen er nevnt i Håkon Håkonssons saga i 1225. Kongen var i strid med ribbungene som da var i ferd med å dra skipene sine på stokker over Eina mot Randsfjorden. Håkon sendte hærmenn etter. Kjølvegen er også nevnt i Sverresagaen. Kong Sverre brukte stokker som underlag for skipene som ble dratt på kjølen over åsen mellom Randsfjorden og Einavatnet, derav Kjølvegen. Det er også teorier om at kjøl kommer fra en lang fjellrygg, eller fra utmark eller ødemark.

Nye kors ble satt opp i 2012.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.