Kirke

Jevnaker kirke, kirkegård og prestegård

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Kirkested og gravplass fra 1100-tallet, beskrevet i Håkon Håkonsens saga hundre år senere. Den gamle steinkirken var forfalt og ble 1834 erstattet med en praktfull åttekantet tømmerkirke; utvendig kledd og hvitmalt, innvendig med fremtredende laftekonstruksjon. Jevnaker var med sitt Glassverk tidlig et betydelig industristed, og kirken viser noe av den samme mektighet som man kan se også i andre bergverks- og industrisamfunn. Nytt orgel 2017. Kirkegård omgitt av vakker steinmur, dels av nyere dato. Prestegården rett øst for kirken med flere interessante bygninger: Våningshus, sidebygning (Drengestua) og vognskjul.

Telefon

+47 400 03 885

Avstand

Nær leden

Jevnaker kirke ligger i Jevnaker sokn i Hadeland og Land prosti. Den åttekantete kirken er bygget i tre og ble oppført i 1834 som erstatning for en gammel steinkirke fra Olav Kyrres tid (1066–93), og er knyttet til Olavstradisjonen.

Tidlig på 1800–tallet ble den gamle steinkirken for liten og et påbygg ble reist. Dette førte til så store skader at kirken ble revet i 1832. Prekestolalteret i dagens kirke er fra tiden kirken ble oppført, døpefat er fra ca. 1660 og døpefonten fra 1732.

Jevnaker kirke er den største på Hadeland med plass til 700 personer.

Kilde: www.kirkesok.no

Foto: Mahlum/Wikipedia Commons / Public Domain

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.