Overnatting

Kihl Gård

Ligger langs Borgleden

©Kihl Gård

Kihl Gård er en familiedrevet gård med lange tradisjoner

Adresse

Kihlsveien 15, 1643 Råde

Telefon

+47 905 63 282

Historisk har det vært drevet gård her i ca 2000 år. I området er det gjort funn av gjenstander som går 8000 år tilbake i tid. Området er preget av jordbruks areal og skog kledde åsrygger. Stedet er rikt på kulturminner og har en allsidig dyre- og plantefora - Et flott område for rekreasjon.

I dag drives det et moderne landbruk med korn, skog, eggproduksjon og selskapslokaler.

Overnattingsstedet tilbyr transport fra leden.