Kulturminne

Karl Johans vei

Veganlegg fra tidlig 1800-tall og i dag en populær turveg.

Vegen er en helhetlig og godt bevart vegstrekning på 17,5 km med flere tidstypiske steinhvelvbruer. To milesteiner i støpejern står også langs vegen. Det var den svensk-norske kong Carl Johan som fikk bygd vegen for å lette forbindelsene mellom de to land. Vegen ble da den sto ferdig i 1835, betraktet som resultat av stor ingeniørkunst.