Pilegrimsleden | Kakkelhaugene Tingelstad nedre
Kulturminne

Kakkelhaugene Tingelstad nedre

På gravfeltet som er kalt "Kakkelhaugene" ligger det sju gravhauger fra jernalderen. Tingelstadhøgda har ei svært rik kulturhistorie. I området mellom Granavollen og Brandbu er det registrert rundt 50 gravhauger fra før Kr.f. til år 1000. Mange av disse er fortsatt intakte.

Seks rundhauger og en rest etter rundhaug. En del av haugene er blitt plyndret i middelalderen eller senere, mens mange fortsatt er intakte. Gravhaugene i området er markert som kulturminner i detaljkartet som finnes på skiltene i natur– og kulturstien som går over Tingelstadhøgda.

Kakkelhaugene er fra en tid med både brente og ubrente begravelser. Den vanligste gravformen tidlig i perioden var urnegraver. Rester fra likbålet ble lagt i urner av leire eller bronsekar, og satt ned i en gravhaug eller under flat mark. De ubrente gravene er ofte rikt utstyrt i form av gravgods som våpen, smykker og klær samt kar til mat og drikke.

Tre av haugene er antagelig fra 5.–8. århundre e. Kr. En fjerde inneholder ei grav fra romertid, det vil si før 400 e.Kr. En av haugene er av de større haugene som er kjent på Hadeland Flere av gravhaugene er utgravd, og en rekke gjenstander er funnet, blant annet ei bronsespenne, kniv, potteskår, flintspisser og bein og tenner fra dyr. "Det står bautasteiner på tre av Kakkelhaugene" skriver justisråd Christopher Hammer på 1780–tallet. En av bautasteinene hadde runeskrift og denne flyttet Hammer til hagen på garden Melbostad. Bautasteinene har senere forsvunnet.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.