Kulturminne

Jordlia

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Tusen år gammel gård med et særpreget tun.

Avstand

Ved leden

Åpen

Leden går gjennom tunet

Nede i Orkdalen, mellom Ry og Å ligger det en stor gård høyt, fritt og alene oppe i dalsiden. Det er Jordlia, den siste gården i Rennebu før leden går inn i Orkland kommune.

Jordlia ble ryddet en gang omkring år 1000 og utviklet seg til en storgård og det var særlig skogen som var gårdens viktigste ressurs. Jordlia hadde en periode over 50 hus, men en gang på 1700-tallet brant gården og husene som står her i dag er bygget etter brannen. Gården ble i 1907 kjøpt av Chr. Thams. Han skilte ut skogen og elva og solgte gården videre. Fortidsminneforeningen har eid gården en periode, men har solgt den videre til en privat eier.

Særegent for Jordlia er at jorda aldri er drevet intensivt maskinelt, her har driften helt fram til nyere tid vært drevet på gamlemåten. Det betyr at områdene rundt Jordlia i dag er et viktig kulturlandskap med et artsmangfold vi ikke finner mange andre steder.

I Gudbrandsdalen har de gamle gårdene gjerne to tun, et inntun og et uttun. Slik kan vi se det for eksempel på gården Budsjord i Dovre. Her på Jordlia møter vi en helt annen tunform – firkanttunet. Det særpregede tradisjonelle trøndertunet utviklet seg fra middelalderen da først låven og stabburet fikk to etasjer, og den firkanta tunformen ble stadig mer rendyrket. Fra begynnelsen av 1700-tallet kom også våningshusene etter. Fra slutten av 1700-tallet kom de karakteristiske trønderlånene, og samtidig driftsbygninger med mange funksjoner under ett tak. Det er slik tune på Jordlia framstår i dag.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.