Kirke

Ingedal kirke

Ligger langs Borgleden

Foto: VikenFotoVideo

Votivkirken med den karakteristiske gavlen. [Votivkirke, eller lovekirke, er en kirke som er oppført eller særlig beriket på grunn av bestemte løfter om redning eller frelse.]

Adresse

Ingedalveien 280, 1747 Skjeberg

Det gamle navnet på kirken var Ingradalr kirkia.

Den ble bygget på gården Bøs grunn så tidlig som før 1250, og den har bevart sitt opprinnelige utseende, med unntak av våpenhus, sakristi og tårn. Stenkirken og dens karakteristiske vestgavel med utmurt bindingsverk, har gjennom hundreåra stått gjennom høststormer, vinterkulde og sommersol, opplevd dramatikk med Svartedauen, lutherdommen og når Karl XII sine menn benyttet kirken som innkvarteringssted og de fyrte opp bål inne i kirken med treverk fra benker og annet inventar!

Ingedal kirke er en langkirke i hvitkalket stein, kirketårnet er utstyrt med 2 kirkeklokker. Den eldste er fra 1200-tallet, den andre er en gave fra Maren Juel på Hafslund i 1804.

Inne i kirken finner man prekestolen fra etter 1741, hvor man kan se våpenskjoldene til slektene Huitfeldt og Werenskiold pryde framsiden