Kirke

Immanuels kirke

Ligger langs Borgleden

Foto: VikenFotoVideo

Fra Christi Krybbe til Immanuels kirke.

Adresse

Kirkebakken 5, 1767 Halden

I skyggen av Fredriksten festning, ligger Immanuelskirke. Dette er den fjerde kirken bygd på samme tomt, og kanskje en av landets flotteste empirekirker.

Kirken ble reist i 1833, og er tegnet av arkitekten Christian Heinrich Grosch. Han har også stått for kjente bygg i Oslo, blant annet Universitetsbygget i Karl Johansgate, Basarbygningene, og Norges Bank. Han fikk arbeidet med å gjenreise Immanuels kirke etter mange år med krigsherjinger og brann.

Immanuels kirke inneholder mange små finurligheter. I gulvet laget av steinheller fra kalksteinsbruddene i Kinnekulle, Sverige, kan man blant annet finne forhistoriske fossiler! Alteret har en enorm Kristus-skulptur i gips, som er veldig unorsk, i tillegg så finnes det stor kuppel i taket på skipet, nærmest et symbol på himmelhvelvingen.


Fredrikshald , den gamle betegnelsen på Halden fram til 1928, er det eneste stedsnavnet som nevnes i vår nasjonalsang. Verset sikter til at byens borgere satte fyr på sin egen by i 1716 for å stoppe svenskene. Verset går som følger:

"Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
𝄆 husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald! 𝄇 "