Kirke

Idd kirke

Ligger langs Borgleden

Foto: VikenFotoVideo

Et gammelt gudehov på sletta mellom Iddefjordsfjella.

Adresse

Iddeveien 545, 1769 Halden

Middelalderens kirker ble ofte plassert på en sentral høyde i landskapet, men det finnes unntak. Idd kirke ligger så lavt på slettelandet som det er mulig å komme.

Idd kirke er en steinkirke i romansk stil, bygd på 1100-tallet. Kirken ligger i et frodig landskap, omtrent 5 kilometer fra Halden sentrum. I dette landskapet har det antagelig bodd mennesker i flere tusen år.

Idd kirke har bevart både døpefonten, en figur av St. Mikael og to krusifikser, fra middelalderen. På denne tiden trodde man at onde makter holdt til i nord. Det hellige huset måtte skjermes fra disse, derfor finnes det ikke vinduer i Idd kirkes nordlige vegg.

Ikke langt fra kirken, finner vi steds- og gårdsnavnet Hov. Dette tyder
på at det kan ha vært et religiøst senter, også i førkristen tid. På den
andre siden av bekken ligger det flere helleristninger fra
bronsealderen.


Idd kirke er menighetskirke for Idd sogn i Søndre Borgesyssel prosti