Kulturminne

Huseby gård

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Huseby gård

Adresse

Vestbygdvegen 162,
2335 Stange

Avstand

Nær leden

Huseby (”gården med mange hus”) er et mye brukt navn både i Norge og Sverige på en ”kongsgård” i vikingtiden (stor gård der en av kongens betrodde menn holdt til).

På tunet ligger en stor gravhaug fra yngre jernalder. Huseby er en av de få gårdene i Stange som har full utsikt over Mjøsa og trafikken der. Håkon Håkonsson lot bygge en veitslehall her på 1200-tallet (en festsal til bruk for kongen og hans menn når de var på besøk). I 1276 ble Huseby besøkt av kong Magnus Lagabøter, som herfra ”fór ut etter Mjøsa og Vorma til Eidsvoll og hadde lagting der”.