Kulturminne

Husaby

Ligger langs Gudbrandsdalsleden

Foto: Nasjonalt Pilegrimssenter

Besøk de gamle ruinene til Einar Tambarskjelves hjem

Åpningstider

Året rundt

Einar Tambarskjelv er en av de mest omtalte personene i sagalitteraturen og blir beskrevet som den «den sterkeste mann og den beste bueskytter som har vært i Norge» og «den mektigste og gjeveste mann i hele Trøndelag». Angivelig spilte han en sentral rolle i helligjøringen av Olav Haraldsson i 1031.

Det er lite igjen av den opprinnelige gården, men man kan se omrisset av den gamle gårdskirka som ble bygd rundt år 1040. Ruinene står igjen og viser hvor kirka lå. Ved siden av er det reist en bauta til minne om Einar Tambarskjelve.

I middelalderen var Husaby, på om lag 3000 mål, det største av det jordegodset som erkebispen hadde i Skaun. Rike gravfunn tyder på at gården har vært sete for storfolk og høvdinger helt siden vikingtida.

Husaby er kanskje mest kjent fra Sigrid Undsets roman om «Kristin Lavransdatter». Romanfiguren «Kristin» bodde her sammen med sin husbond «Erlend».

Hvert år arrangeres kulturarrangementet Kristin på Husaby i Skaun, med blant annet teaterforestillinger, litteraturseminar, turmarsj, utstillinger, kirkekonserter og økumenisk gudstjeneste.