Pilegrimsleden | Hovin kirke
Kirke

Hovin kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Hovin kirke fra 1695 er Ullensakers eldste kirkebygg og er et landemerke i området.

E-post

hovin@ullensaker.kirkene.net

Telefon

+47 639 44 020

Avstand

Ved leden

Åpen

Gudstjeneste søndag kl. 11.00. Kirketjener arbeider på kirkegården gjennom sommeren, han åpner kirken på forespørsel. For grupper som ønsker å se kirken, ta kontakt for avtale (+47 66 10 81 45)

Kirken ble innviet i 1695 på stedet hvor det tidligere lå en stavkirke. Portalen inn til kirken er et klenodium fra middelalderen og stod der på 1300-tallet. Altertavlen er en gave fra løytnant Rasmus Hansen fra 1675., og stod opprinnelig i stavkirken.

Prekestolen er fra 1675 og hadde sin første plass i stavkirken. Den er skåret av samme billedhugger som har laget prekestol, altertavle og døpefont i Holter kirke i Nannestad. Den er et typisk stykke barokk kunst. Nisjene er laget med tanke på utsmykning, men dette er det aldri blitt noe av. Den ble malt samtidig med altertavlen i 1732.

Døpefonten er muligens den som ble laget ny til kirken i 1637, og kostet 7 daler. Den er utformet som et timeglass, og skal minne om at livets dager langsomt, men sikkert renner ut. Den enkle jernbeslåtte trekisten er et klenodium. Den er den eldste gjenstanden i kirke, og stammer fra middelalderen. Sokneprest Rossing beskrev den i 1695 som "meget gammel" - kisten er trolig fra 1300-tallet.

Hovedhuset på Skrivergården Hovin, rett ved kirken, er det eneste privateide fredete huset i Ullensaker. Sorenskriveren hadde lenge tilhold på gården, og det var her Mor Koren skrev sine dagbøker i de dramatiske tidene rundt 1814.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.