Kirke

Hovin kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Hovin kirke fra 1695 er Ullensakers eldste kirkebygg og er et landemerke i området.

Telefon

+47 639 44 020

Avstand

Ved leden

Åpen

Gudstjeneste søndag kl. 11.00. Kirketjener arbeider på kirkegården gjennom sommeren, han åpner kirken på forespørsel. For grupper som ønsker å se kirken, ta kontakt for avtale (+47 66 10 81 45)

Kirken ble innviet i 1695 på stedet hvor det tidligere lå en stavkirke. Portalen inn til kirken er et klenodium fra middelalderen og stod der på 1300-tallet. Altertavlen er en gave fra løytnant Rasmus Hansen fra 1675., og stod opprinnelig i stavkirken.

Prekestolen er fra 1675 og hadde sin første plass i stavkirken. Den er skåret av samme billedhugger som har laget prekestol, altertavle og døpefont i Holter kirke i Nannestad. Den er et typisk stykke barokk kunst. Nisjene er laget med tanke på utsmykning, men dette er det aldri blitt noe av. Den ble malt samtidig med altertavlen i 1732.

Døpefonten er muligens den som ble laget ny til kirken i 1637, og kostet 7 daler. Den er utformet som et timeglass, og skal minne om at livets dager langsomt, men sikkert renner ut. Den enkle jernbeslåtte trekisten er et klenodium. Den er den eldste gjenstanden i kirke, og stammer fra middelalderen. Sokneprest Rossing beskrev den i 1695 som "meget gammel" - kisten er trolig fra 1300-tallet.

Hovedhuset på Skrivergården Hovin, rett ved kirken, er det eneste privateide fredete huset i Ullensaker. Sorenskriveren hadde lenge tilhold på gården, og det var her Mor Koren skrev sine dagbøker i de dramatiske tidene rundt 1814.