Rasteplass

Hegglivollen

Ligger langs St. Olavsleden
Idyllisk Seterstøl før den siste nedstigningen til Markabygda

På dette strekket følger leden en gammel hulvei.