Kirke

Haslum kirke

Den opprinnelige romanske delen er bygget i kalket mur på 1100-tallet og fremdeles i bruk. 800 års jubileum ble feiret i 1990.

Adresse

Gamle Ringeriksvei 86, 1356 Bekkestua

Telefon

+47 67 50 05 00

Det har fra gammelt av eksistert et viktig veikryss her, med forbindelser til Oslo, Nidaros og Ringerike. I området skal også cisterciensermunker ha drevet gårdsdrift for å skaffe mat til klosteret på Hovedøya. Det foreligger derfor en teori om at munkene derfra bygget denne kirken på samme tid som Halvardskatedralen i gamlebyen i Oslo ble bygget.

Kirken skal opprinnelig ha vært en langkirke, men allerede etter 100 år ble kirken for liten, så den ble bygget om til en korskirke, slik som den også fremstår i dag. Rundt 1300 skal kirken ha hatt 12 altere for forskjellige helgener hvor det daglig ble feiret sjelemesser for avdøde for å korte tiden i skjærsilden. Figurer fra disse altrene finnes i Universitetets Oldsakssamling. Av gjenstander fra middelalderen kan besøkende se et fire meter langt trerelieff med dyreornamentikk som henger over søndre utgangsdør, rikt utskåret med motiv av kjempende dyrefigurer, en treskulptur av Maria med barnet og en treskulptur av St. Nicolas fra midten av 1200-tallet. En av kirkeklokkene er også fra 1200-tallet.

Kirken ble ombygget i 1853 ved arkitekt P.H. Holtermann. I 1924 ble kirken forsøkt tilbakeført til sitt opprinnelige utseende, selv om lite i dag står igjen fra middelalderen. Arkitekter var Finn Bryn og Johan Ellefsen.