Kirke

Hamardomen

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Hamardomen er navnet på den gamle Domkirken på Domkirkeodden. Kirken ble bygd på 1100-tallet etter at bispesetet ble opprettet i 1152.

Her lå også biskopens borg, munkenes urtehage, hospital og skole inntil landets eneste innlandsby; Hamarkaupangen ble angrepet av svenskene, gikk til grunne og store deler av domkirken ble ødelagt av brann på 1500-tallet. I 1985 var forfallet kommet så langt at Riksantikvaren konkluderte med at det var nødvendig med et vernebygg over ruinene av kirken. Vernebygget sto ferdig i 1998.

Hamardomen er en økumenisk kirke; både den lutherske og katolske kirken kan bruke Hamardomen til gudstjenester og seremonier, som bryllup, barnedåp og konfirmasjon. Hver morgen i sommersesongen, unntatt søndager og tirsdager, kan pilegrimer komme til morgenbønn i Hamardomen. Den skjer før museet åpner, fra kl. 08.30 - 09.00. Tilbudet er et samarbeid mellom Pilegrimssenter Hamar, prestene i Hamar Domprosti og pilegrimspresten på bispekontoret

Pilegrimer får egen rabatt i museets utstillinger ved fremvisning av pilegrimspass. Besøk i Hamardomen er gratis dersom du har med pass.

Utsendelse/morgenbønn før museet åpner kan bestilles på forhånd. Kontakt Pilegrimssenter Hamar på telefon 474 78 266.