Hamar by

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Hamar er både by og kommune.

Byen ble grunnlagt i 1849 og vokste opp som et sentralt handelssted. Hamar var sete for et bispedømme i katolsk tid. Fra 1864, ble den sete for Hamar bispedømme i den norske kirke, som omfatter fylket Innlandet.

Byen har i dag et rikt kulturliv, og var en av vertsbyene under OL på Lillehammer i 1994. Hovednæringene er innen service, med vekt på offentlig og privat tjenesteyting. Byen er sentral som handelssted og har et variert tilbud innen overnatting og spisesteder. Hamar er også et viktig trafikknutepunkt for både vei og jernbane.

Postkontor: Hamar Postkontor, Grønnegata 52.

Post i butikk finner du hos Kiwi Utfarten Hamar, Karlsvognen 2., Storhamar Post i Butikk, Extra Storhamar, Måsåbekkvegen 2., og Spar Sannerud, Furnesvegen 134.