Kulturminne

Halle gamle kirkested

Ligger langs St. Olavsleden
Halle kirke lå langs veien fra Jämtland til Trøndelag og Nidarosdomen. Halle kirke var en stavkirke. Kirken var innredet med vakre ornamenter og var vakkert malt innvendig.

I middelalderen lå det en trekirke her, viet til St. Ægeidius. Kirker som er vigde til ham, ligger oftelangs pilgrimsveger. Halle kirke lå langs vegen fra Jämtland til Trøndelag og Domkirka i Nidaros.

1 sept., som er Ægeidiusmesse, er en viktig dag for været. Blir det regn denne dagen, blir det nok vann til kværna. Det er derfor rimelig å tro at St. Ægeidius’ funksjon er som vernehelgen mot tørke.

Halle kirke var av tre, og trekirker fra denne tida var bygd som stavkirker. Kirka var forsynt med ”smukke” ornamenter og ”smukt” malt innvendig.

Den 21.juni 1815 slo lynet ned i Halle kirkes tårn og alt brant ned.

Kirken var da i utgangspunktet i dårlig forfatning og skulle etter planen rives. Den nye Vinne vart kirke innvigd 29.juli 1817.

Sommeren 1983 ble det reist en minnestein på det gamle kirkestedet.