Kirke

Hafslund kirke

Ligger langs Borgleden

Foto: VikenFotoVideo

Arbeiderkirken ved herregården.

Adresse

Haugeveien 1, 1738 Sarpsborg

Telefon

+ 69 11 68 00

På østsiden av Sarpsfossen troner Hafslund Hovedgård på toppen av raet.
Mens Skjeberg kirke var de mektige herregårdseierernes helligdom, så kom en liten trebygning like ved gårsdporten til å bli arbeiderbefolkningens samlingssted.

Hafslund kirke var opprinnelig et forsamlingshus for arbeiderforeningen i Hafslund fra 1870-tallet. I 1891 ble det utvidet og innviet til kapell.

Altertavlen er en stor Kristusfigur i gips, som er veldig unorsk.

Hafslund kirke ligger i både historiske og forhistoriske omgivelser. Ikke langt fra kirken ligger flere store helleristningsfelt fra bronsealderen, og gravfelt fra jernalderen.