Kulturminne

Hafslund Hovedgård

Ligger langs Borgleden

©Hafslund Hovedgård

Hafslund Hovedgård er en av landets mest praktfulle og best bevarte herregårder fra senbarokken. Anlegget og bygningsmassen representerer en svunnen tid i norsk historie, og hovedhuset er et fredet kulturminne.

Adresse

Statsminister Torps vei 2, 1722 Sarpsborg

Telefon

+47 900 33 484

Åpningstider:

Parken er alltid åpen / Hovedbygningen åpen for omvisinger i sommersesong og til jul. Sjekk hjemmesiden for detaljer.

Hovedgården dateres tilbake til 1400-tallet og var trolig et krongods. Etter en dramatisk brann i 1757 ble hovedbygningen bygget opp igjen etter inspirasjon av Ludvig XIVs slott Versailles og sto ferdig i 1762. Herregården lå strategisk plassert ved Kongeveien til Christiania og har innlosjert både konger, adelsfolk og kulturpersonligheter.

Hafslund Hovedgård har opp igjennom historien vært eid av kjente norske slekter som Werenskiold, Huitfeldt, Elieson og Wessel, og ble i sin tid driftet av sterke kvinneskikkelser som Anna Collett og Maren Juel.

På 1930-tallet ble den kjente arkitekten Arnstein Arneberg engasjert av Hafslund-konsernet for å restaurere hovedbygningen tilbake til fordums storslåtte prakt. Arven etter Arneberg er særegent og nydelig vedlikeholdt, og det er i nyere tid gjort helt spesielle investeringer innen kunst og antikviteter. Dermed fremstår Hovedgården i dag som en av Norges fornemste 1700-tallsbygg med sjeldent høy kvalitet også på interiørene.

Et 100-mål vakkert og idyllisk parkanlegg med flotte alleer omgir hovedgården. I parken ligger Kongepaviljongen – også en rekonstruksjon av Arneberg. De finnes også helleristinger som er 3000 år gamle og gravhauger fra jernalderen.

Hovedhuset brukes i dag til forhåndsbookede bedriftsarrangementer, men det arrangeres
omvisninger for alllmennheten i helgene i juli-måned og utvalgte helger i desember.

Parken er alltid åpen for den som vil spasere under de vide trekronene, med dammer og avenyer.