Kulturminne

Gravfeltet på Steen-Tærud

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Skedsmo middelalderkirke og jernaldergravfeltet på Sten-Tærud

Nett

http://akershus.kulturnett.no/Historie/fornminner/Skedsmo/skedsmokirke_gravfelt.html

Adresse

Steen-Tærud skole, Skedsmo kommune

Åpent

Hele året

Skedsmo kirke ble innviet på 1200-tallet til St.Olav. Olav Haraldsson (St.Olav) skal ha reist en trekirke på samme sted som steinkirken i dag står allerede i 1022 da området ble kristnet. Denne trekirken kan ha vært en av de eldste opprinnelige kirker i Akershus. Steinkirken er i dag den eldste bygningen i Skedsmo kommune. Døpefonten er av kleberstein og kan føres tilbake til steinkirkens oppføringsperiode – ca. år 1200.

Den opprinnelige trekirkens tidlige alder, må ses i relasjon til det store jernaldergravfeltet som ligger ca. 250 – 300 m nord og nordvest for Skedsmo kirke, ved Sten-Tærud skole. Man vet i dag at gravfeltene i forhistorien også fungerte som arenaer for ritualer og sammenkomster av sosial og / eller religiøs art. Mulig valgte man å befeste den nye kristne troen nettopp på dette stedet hvor hedenske skikker og ritualer gjennom flere hundre år hadde vært praktisert. På det største gravfeltet er det i dag kjent 17 gravhauger, hvorav 13 er rundhauger og 4 er langhauger. Ca. 100 m sør for dette feltet er det registrert to rundhauger til.

I 1867 ble det foretatt undersøkelser av 15 av gravhaugene, og det ble da funnet en rekke gjenstander - blant annet hestebissel og skålformete spenner. Gravfeltet er i så måte antagelig fra yngre jernalder (ca. 600 – 1030). I 1958 skal det ha blitt funnet en branngrav her med varmepåvirket stein og brente bein. Dette gir en indikasjon på at det antagelig finnes flere flatmarksgraver på gravfeltet som i dag ikke er dokumentert.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.