Kulturminne

Gravfelt på Olimb

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Gravfeltene på Olimb - vestre Olum, Jevnaker. Ligger i noe avstand fra leden

Gravfeltene på Olimb - vestre Olum, ligger ved Østre Olimb besøksgård. Her finner man et større sammenhengende gravfelt med blant annet Jevnakers største bronsealderrøys fra perioden 1800 - 500 f.Kr.

Her er også et gammelt, godt skjøttet beitelandskap med blant annet planter som dragehode, vill-lin, hjertegras og bakkemynte.

Gravfeltet strekker seg inn på nabogården Østre Olimb, hvor det finnes et felt med rydningsrøyser etter åkerdrift og en kullgrop etter jernutvinning eller smiing fra middelalder.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.