Kulturminne

Granavollen

Eldgammelt knutepunkt på Hadeland og Gran kommunes tusenårssted

Avstand

Ved leden

Granavollen har fungert som senter for religion, politikk og kultur på Hadeland og Østlandet i antagelig mer enn 2000 år. Stedet er i tillegg et gammelt vegskille. Her møttes to traseer fra Oslo, en via Nittedal og Lunner, den andre via Ringerike og Jevnaker.

Søsterkirkene Nikolai- og Mariakirken som ligger her er kanskje de mest berømte bygdekirkene i Norge. Kirkene dateres til 1100-tallet, men ble utvidet i andre halvdel av 1200-tallet. Steinhuset, som ligger like vest for Granavollen ved Gran prestegård, er også en unik middelalderbygning fra ca. år 1200.

Granavollen består også av gården og enkesetet Sjo, hvor forfatteren og journalisten Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) døde. Han ligger begravet på kirkegården like ved.

Det gamle kommunehuset fra 1847 ligger også på kirkevangen. Huset ble bygd som et flerbrukshus til offentlige møter og skole. I dag blir huset brukt av lag, foreninger og kirken.

Granavolden Gjæstegiveri tilbyr overnatting like ved kirkene. Sanner Hotell og Jomfruburet ligger noen hundre meter øst for kirkene, mens Hotell Hadeland ligger ca. 500 m videre på leden.