Naturområde

Gillundstranda

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Gillundstranda

Adresse

Hyttebyen 51
2335 Stange

Avstand

1,4 km fra leden

Her var Stanges kommunikasjons-sentrum, dampskipsanløpsstedet, fra 1840 til jernbanen kom i 1880 og gjorde Stange til stasjonsby. Gillundstranda har i dag en fin liten badeplass, toalettanlegg, båthavn og hytteby.