Kulturminne

Gammelbua - pilegrimsinfo

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Museumsbutikken Rennebu Nedre Handelsforening

Adresse

Voll, 7393 Rennebu

Åpent

Alle dager 10-15, 20.juni - 20.august
Utenom sesong, på forespørsel

Åpen kirke

Rennebu kirke åpnes på forespørsel

Avstand

Ved leden, 101 km til Trondheim.

Gammelbua ligger ved leia midt i Voll sentrum, 250 meter før Rennebu kirke. Butikken var i drift i nesten 100 år, slik den står i dag, til ny butikk ble åpnet like ved i 1971. Gammelbua formidler overnatting på gårder i nærheten.

I museumsbutikken finner du informasjonsdisk for pilegrimer og andre besøkende. Her kan du få informasjon om overnattingsplasser, kirker, dagligvareforretninger, spisesteder, hvileplasser og annet for de siste 101 km av Gudbrandsdalsleia inn mot Nidarosdomen. Guiding i Rennebu kirke ordnes på forespørsel. Gammelbua selger pilegrimspass.

Kontaktperson: Joar Fjellstad, Nørgar Voll (+47) 995 42 018, eller e-post: joar.fjellstad@gmail.com