Kirke

Gamle Aker kirke

Velkommen til Gamle Aker kirke - den eldste stående bygningen i Oslo. Gamle Aker kirke er en replika av St.Hallvardskatedralen.

Adresse

Akersbakken 26, 0172 Oslo

Telefon

+47 236 29 120

Åpent:

Gudstjeneste søndager kl. 11.00.
Åpen kirke: torsdager 16.00 – 18.00 (ikke åpent i løpet av sommeren)
Se også hjemmesiden.

Fasiliteter:

Pilegrimsstempel, toalett og vann.


Kirken dateres til 1100-tallet og er en treskipet romansk basilika med kor, sidekapell og høykor med apsis. Den er bygget av kalkstein fra et steinbrudd der Vår Frelsers Gravlund ligger i dag, og fra øyene i Oslofjorden. Stilistisk er den nært beslektet med Ringsaker kirke, Nikolaikirken på Gran og Domkirkeruinene på Hamar. Forbildet for disse kirkene var Hallvardskatedralen i Gamlebyen i Oslo.

Kirken har blitt plyndret og skadet av brann flere ganger, og var nære ved å bli revet på midten av 1800-tallet. Kirken ble restaurert på utsiden av arkitektene H.E. Schirmer og W. von Hanno i 1861, mens innvendig restaurering fant sted mellom 1950 og 1955.

Prekestol fra 1715 i tre er laget av Thomas Blix og er med akantusranker. Døpefont fra 1715, også laget i tre av Blix, er formet som et barn som bærer en skål på hodet. Motivet til glassmaleri over alteret, laget av Thorvald Moseid, er Den Seirende Kristus og er fra 1950. Hovedmotivet fra den gamle altertavlen fra 1700-tallet er bevart og henger på bakveggen.

På en stein i nisjen over sidealteret i syd er det hugget inn et korsmerke. Dette antas å være fra da kirken ble bygget, og er slik av de eldste korsmerker på Østlandet. På utsiden avkirken i nordøst, på utsiden av kirkens sidekapell, Maria-kapellet, er Midgardsormen hugget inn i veggen. Den representerer et sjeldent uttrykk for hvordan førkristen mytologi og virkelighetsforståelse brukes i et nytt kristent verdensbilde.

Painting by Edvard Munch.