Kirke

Gamle Aker kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Gamle Aker kirke er den eldste stående bygningen i Oslo og er soknekirke i St. Hanshaugen sokn.

Telefon

+47 236 29 120

Adresse

Akersbakken 30, 0172 Oslo

Pris

Gratis

Åpent

Gudstjeneste, söndag kl. 11.00.
Åpen kirke: torsdag 16.00 – 18.00
På andre tider, spør på Pilegrimssenteret som finnes på Akersbakken 30. Se også hjemmesiden.

Avstand

Ved leden

Kirken dateres til 1100-tallet og er en treskipet romansk basilika med kor, sidekapell og transept. Den er bygd av kalksten fra et stenbrudd der Vår Frelsers Gravlund ligger idag og fra øyene i Oslofjorden. Stilistisk er den nært beslektet med Ringsaker kirke, Nikolaikirken på Gran og Domkirkeruinene på Hamar. Forbildet for disse kirkene var Hallvardskatedralen i Gamlebyen i Oslo.

Kirken har blitt plyndret og skadet av brann flere ganger og var nære ved å bli revet på midten av 1800-tallet. Kirken ble restaurert på utsiden av arkitektene H.E. Schirmer og W. von Hanno i 1861, mens innvendig restaurering fant sted mellom 1950 og 1955.

Prekestol fra 1715 i tre er laget av Thomas Blix og er med arkantusranker. Døpefont fra 1715, også laget i tre av Blix, er formet som et barn som bærer en skål på hodet. Motivet til glassmaleri over alteret, laget av Thorvald Moseid, er Den Seirende Kristus og er fra 1950. Hovedmotivet fra den gamle altertavlen fra 1700-tallet er bevart og henger på bakveggen.

På en sten i nisjen over sidealteret er det hugget inn et korsmerke. Det antas å være fra kirken ble bygget og er slik av de eldste korsmerker på Østlandet. På utsiden av kirken, på Maria-kapellet (kirkens sidekapell), er Midgardsormen hugget inn i veggen. Den representerer et sjeldent uttrykk for hvordan førkristen mytologi og virkelighetsforståelse brukes i et nytt kristent verdensbilde.