Kirke

Frosta Kirke

Ligger langs St. Olavsleden
Foto: Børge Lund
Vakker trekirke fra 1866

Frosta kirke er en korskirke av tre, bygget i 1866. Kirken har 670 sitteplasser og er i aktivt bruk. Kirken har vernestatus listeført (etter 1850). Arkitekt: Bull

Her finner man kalender med oversikt over gudstjenester: https://www.sikirken.no/Kalend...