Kulturminne

Fokstumyra naturreservat

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Et eldorado for fuglekikkere fra hele verden

Åpent

Hele året

Merk

Ferdselsforbud utenfor sti i hekkesesongen 01.05 - 01.08

Fokstumyra naturreservat er et naturreservat i Dovre kommune rett nord for Dombås. Naturreservatet har ramsarstatus, på grunn av sin betydning for våtmarksfugler, både trekkfugler og hekkende fugler.
Området ble fredet i 1923, som en reaksjon på at Dovrebanen hadde påvirket et tidligere bortimot urørt naturområder. Fredningen ble oppgradert til naturreservat i 1969. Fokstumyra er dominert av myrer, og ligger 940–960 m over havet, rett under skoggrensen. Den første fredningen omfattet 7,5 km², dette ble utvidet til 18,2 km² i 2002.

Det er en godt tilrettelagt sti i området med ett fugletårn. Utenfor denne stien er det ferdselsforbud i hekkesesongen 01.05 - 01.08. Avkjøringen fra E6 er ved Fokstugu gard ca. 10 km nord for Dombås.

Last ned Pdf om Fokstumyra naturreservat

Fokstumyra på naturperler.com

Foto: Tom Schandy