Kulturminne

Flomsteinen ved Mjøsa

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Flomsteinen ved Mjøsa

Adresse

Brygga
2317 Hamar

Avstand

Ved leden

Denne markerer storflommer fra 1789 (Storofsen) til 1995. Under Storofsen i1789 skal vannet ha fylt hele dalbunnen i Gudbrandsdalslågen. Mer enn 61 mennesker skal ha omkommet i Gudbrandsdalen og over 3 000 hus ble totalskaldet. Mjøsa ble nesten dekt av trær og avfall, og det skal ha tatt to år før innsjøen var ren igjen.

En enda større flom var det visstnok i 1742, da Tesen-fallet ved Vormsund blokkerte Vorma i 4 måneder og Mjøsa steg 8 meter. Storofsen gjorde liten skade i Stange og Hamarområdet, da bebyggelse og kornåkrer stort sett lå et stykke over Mjøsa. Flommen i 1995 førte til at Migasjonsmuseet måtte flyttes til Stangesiden av Åkersvika (Ottestad).